Naast advies en informatiemanagement leveren wij ook coördinatie op de projecten. In de rol van BIM-regisseur of BIM-coördinator helpen wij graag mee bij het stellen van doelen, eisen en randvoorwaarden voor een succesvolle integratie van de verschillende disciplines binnen een project. Onze focus in het proces ligt op:

Standaardiseren

van processen binnen het ontwerp/projectteam

Coördineren

van informatie-uitwisseling en afstemming

Visualiseren

van de informatie voor overleg, omgeving en promotie

Daarnaast sturen en bewaken we de voortgang en dragen we bij in het leer- en veranderproces in de bouwketen. Wij fungeren daarbij als technische spil en vraagbaak op het gebied van het koppelen en verzamelen van de verschillende aspect- en informatiemodellen. In deze rol geven wij ook invullen aan integrale ontwerp en raakvlaksessies. Daar waar nodig kunnen er ook workshops of cursussen worden verzorgd. Onze focus voor uw organisatie ligt op het:

Ontzorgen

door structuur te geven, het controleren van de werkwijze en halen en brengen van informatie als dat nodig is

Spiegelen

met als doel onbegrip tussen disciplines/partijen weg te nemen

Betrekken

van het team door BIM/raakvlak overleggen te organiseren en informatie up-to-date te krijgen en te houden

Uitleggen

door middel van workshops, presenteren van samenwerkingsmogelijkheden en inzicht geven in nieuwe mogelijkheden